Uvjeti reklamacija i povrata

POVRAT ROBE / REKLAMACIJE


Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke robe, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe uz predočenje računa i jamstvenog lista. Trošak reklamacija snosi kupac ukoliko je vlastitom greškom naručio pogrešan proizvod, krivi broj, veličinu, model ili drugu pogrešno odabranu, a naznačenu specifikaciju robe prilikom odabira i kupnje robe.


Podnošenje pisanog prigovora potrošača


Za reklamaciju na robu koju ste platili možete podnijeti pisani prigovor zbog nedostatka proizvoda ili usluge na našu adresu: Podrumi Krešić  d.o.o., Sinjske Alke 20, 32000 Vukovar ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte info@podrumi-kresic.hr.


Reklamacija za materijalni nedostatak


Potrošač može reklamirati kupljenu robu od Podrumi Krešić  d.o.o isključivo na adresu: Podrumi Krešić  d.o.o., Sinjske Alke 20, 32000 Vukovar. U slučaju skrivenih nedostataka, koji nisu bili vidljivi prilikom preuzimanja, primjenjuje se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Postojanje skrivenih nedostataka na robi mogu se utvrđivati i putem sudskog vještaka. Sukladno zakonu o obveznim odnosima potrošači mogu reklamirati robu 2 godine od kupnje.


Postupak vraćanja proizvoda

Robu koju vraćate mora, pri povratu, biti potpuno neoštećena, bez prljavštine, u nepromijenjenoj količini, te u originalnoj ambalaži.
U slučaju povrata proizvoda ili slanja na servis zbog nekog nedostatka, proizvod mora biti čist i uz njega priložen opisan nedostatak, odnosno razlog vraćanja ili reklamiranja. Kupac je dužan obratiti nam se pismenim putem na elektroničke poštu:  info@podrumi-kresic.hr.


Podrumi Krešić  d.o.o. robu koju je prodala potrošaču ne preuzima, već potrošač mora sam izvršiti povrat robe i sam snositi izravne troškove povrata robe. Roba se može vratiti isključivo na adresu:


Podrumi Krešić  d.o.o.

Sinjske Alke 20

32000 Vukovar


U slučaju jednostranog raskida ugovora postupati ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno i/ili sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima. Povrat plaćanja izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana.


Kupac je prema čl. 77. stavak 3. Zakona o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Podrumi Krešić  d.o.o. omogućuje svim kupcima da pismeno na gore navedenu adresu ili na mail adresu  info@podrumi-kresic.hr dostave sve upite, sporove i reklamacije radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja robe od strane Podrumi Krešić  d.o.o..


Usmene i telefonske primjedbe i reklamacije u vezi povrata robe neće se uvažavati.


Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljene robe koje je rezultat rukovanja kupljenom robom.

Slijedom prije navedenog Podrumi Krešić  d.o.o. preporuča svojim kupcima:


  • dobro pogledajte karakteristike robe koji su navedeni u ponudi na Internet stranici prilikom izbora robe
  • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati robu, nego dostavljaču (poštanskoj službi) skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da roba vrati na pošiljatelja, odnosno Podrumi Krešić  d.o.o., jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli robu s neoštećenom ambalažom
  • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste robu, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost robe,
  • pregledajte robu, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogrebotine koje su nastale uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite Podrumi Krešić  d.o.o. i vratite robu bez da ste ju koristili jer svako daljnje rukovanje robom umanjuje vrijednost robe
  • ako roba nema vidljivih oštećenja, pregledajte robu, njezinu prirodu, obilježja i funkcionalnost pa ako niste zadovoljni robom možete ju vratiti, ali nemojte robu koristiti izvan uvjeta standardne temperature 20 °C (293,15 K) i tlaka od 101325 Pa (1 atm)
  • u slučaju da rukujete robom izvan uvjeta standardne temperature i tlaka iz prethodne točke smatrat će se da je vrijednost robe umanjena, osim propisanog sukladno članku 77. stavak 5 . Zakona o zaštiti potrošača.


U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Podrumi Krešić  d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata robe. Podrumi Krešić  d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebno Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske.


Podrumi Krešić  d.o.o. u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćena roba nakon primitka robe. Proizvodi reklamirani nakon toga biti će popravljani u garancijskom roku u ovlaštenom servisu navedenom na jamstvenom listu isporučenom uz robu.


Obavijest o statusu vraćene robe i ostvarenom iznosu povrata, kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novca u visini vrijednosti proizvoda izvršit ćemo Vam u roku 30 dana od dana primitka proizvoda. 

 

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA


Pravo na jednostrani raskid ugovora


Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po predaji robe u posjed. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma za osobno preuzimanje pošiljke. 


Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora za  Podrumi Krešić  d.o.o. dostaviti u pismenom obliku u kojem navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati sve potrebne podatke,  a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektroničkom poštom na  info@podrumi-kresic.hr.

Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove.


Rješavanje sporova pri EU


Platforma Europske komisije za rješavanje sporova putem Interneta omogućuje rješavanje sporova vezanih uz kupnju kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu. Pristup platformi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR


Zabrana plaćanja unaprijed


Tijekom roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati od potrošača bilo kakvo plaćanje unaprijed. Zabrana se odnosi na bilo koju naknadu, uključujući plaćanje, davanje jamstava, rezervaciju novca na računima, izričito priznanje duga itd. Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama.